М А Л Я Т К О

Основні показники, які містить
Індивідуальна картка розвитку дитини

Розділ
Індивідуальної картки розвитку дитини

Спеціаліст,
який відповідає
за заповнення розділу

Підстави
для заповнення розділу

Періодичність заповнення розділу

Характер адаптації дитини до умов ДНЗ

Вихователі, сестра медична старша

Листок адаптації, анкети батьків

Раз при вступі дитини до ДНЗ

Стан здоров’я дитини

Медичний працівник

Медична картка

Двічі на рік

Рівень фізичного розвитку дитини

Інструктор з фізкультури

Довідка та протокол діагностики

Двічі на рік

Рівень психічного розвитку (пізнавальні процеси, якості особистості, спілкування та різні види діяльності)

Практичний психолог

Висновок за результатами діагностики

Щоквартально та за запитом учасників педагогічного процесу на етапах розвитку, що вимагають супроводу

Рівень засвоєння дитиною програмового матеріалу

Вихователь-методист

Довідка з результатами діагностики

Тричі на рік

Ефективність додаткової освіти

Спеціалісти з додаткової освіти

Висновок спеціалістів з додаткової освіти

За необхідності, за запитом учасників педагогічного процесу

Рівень готовності дитини до навчання у ЗНЗ

Практичний психолог

Висновок за результатами діагностики

Двічі — лютий та травень

Висновки психолого-педагогічних консиліумів

Практичний психолог

Експертний висновок спеціалістів з ПМПК

За потреби