М А Л Я Т К О

Проект «Виховання національної  свідомості дітей через ознайомлення з українською народно музичною творчістю»

  • За метою проектної діяльності- творчий;
  • За змістом – інтегрований;
  • За кінцевим результатом – практичний;
  • За  кількістю учасників – колективний;
  • За  тривалістю – довготривалий;
  • Учасники та співучасники проекту - діти, батьки вихованців, педагоги,музичні  керівники;
  • Термін реалізації – учбовий рік.

Презентація - Проект "Виховання національної свідомості дітей через ознайомлення з українською народною музичною творчістю"