М А Л Я Т К О

Міні-музей «Янголяток»

Мета міні-музею -  збагачувати духовний світ дітей,формувати пізнавальний інтерес діяльності через залучення їх до музейної справ