М А Л Я Т К О

Показники рівня розвитку компетентності   дітей раннього віку   за   напрямами розвитку особистості дитини

за програмою «Оберіг» І півріччя 2020-2021н.р.

  Фізичний розвиток Дитина в соціумі Дитина в природному довкіллі Дитина в сенсорно-пізнав просторі Мовлення дитини Дитина в світі культури

Гра дитини

Узагальнені показники
  Вис Сер Низ. Вис. Сер Низ Вис Сер. Низ Вис Сер Низ. Вис Сер Низ Вис Сер Низ. Вис. Сер Низ Вис Сер Низ
Група раннього віку №1 7 11 2 6 12 2 6 12 2 2 16 2 - 11 9 3 15 2 5 15 - 3 15 2
Група раннього віку №2 8 14 - 6 16 - 9 13 - 8 14 - 4 15 3 4 18 - 7 15 - 8 14 -

                Показники рівня розвитку компетентності за освітніми лініями   дітей третього року життя

                                                                     за програмою «Українське дошкілля» І півріччя 2020-2021н.р.

  Фізичний розвиток Дитина в соціумі Дитина в природному довкіллі Дитина в сенсорно-пізнав просторі Мовлення дитини Дитина в світі культури

Гра дитини

Узагальнені показники
  Вис Сер Низ. Вис. Сер Низ Вис Сер. Низ Вис Сер Низ. Вис Сер Низ Вис Сер Низ. Вис. Сер Низ Вис Сер Низ
І молодша група 3 15 4 3 15 4 3 15 4 3 15 4 3 15 4 3 15 4 3 15 4 3 15 4

Показники рівня розвитку компетентності   за освітніми напрямками дітей четвертого року життя

за програмою «Українське дошкілля» І півріччя 2020-2021н.р.

  Фізичний розвиток Дитина в соціумі Дитина в природному довкіллі Дитина в сенсорно-пізнав просторі Мовлення дитини Дитина в світі культури

Гра дитини

Узагальнені показники
  Вис Сер Низ. Вис. Сер Низ Вис Сер. Низ Вис Сер Низ. Вис Сер Низ Вис Сер Низ. Вис. Сер Низ Вис Сер Низ
ІІ молодша група 3 20 1 3 20 1 3 20 1 3 20 1 3 20 1 3 20 1 3 20 1 3 20 1

                        

Показники рівня розвитку компетентності за освітніми лініями дітей п’ятого року життя

за програмою «Впевнений старт» І півріччя 2020-2021н.р.

  Фізичний розвиток Дитина в соціумі Дитина в природному довкіллі Дитина в сенсорно-пізнав просторі Мовлення дитини Дитина в світі культури

Гра дитини

Узагальнені показники
  Вис Сер Низ. Вис. Сер Низ Вис Сер. Низ Вис Сер Низ. Вис Сер Низ Вис Сер Низ. Вис. Сер Низ Вис Сер Низ
Середня група 8 19 3 5 19 6 7 17 6 7 16 7 4 20 6 5 19 6 7 21 2 5 21 4

                        

Показники рівня розвитку компетентності дітей за освітніми лініями шостого року життя за програмою «Впевнений старт» І півріччя 2020-2021н.р

  Фізичний розвиток Дитина в соціумі Дитина в природному довкіллі Дитина в сенсорно-пізнав просторі Мовлення дитини Дитина в світі культури

Гра дитини

Узагальнені показники
  Вис. Сер. Низ. Вис. Сер. Низ. Вис. Сер. Низ. Вис. Сер. Низ. Вис Сер Низ. Вис. Сер. Низ. Вис. Сер Низ Вис Сер Низ

Старша

група

9 19 1 6 20 3 9 18 2 7 20 2 3 15 8 9 19 1 7 22 - 7 20 2