М А Л Я Т К О

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснює директор ЗДО протягом календарного року.

     Зарахування дитини до ЗДО здійснюється на підставі таких документів, як:

  • заява батьків або осіб, які їх замінюють про приймання дитини до ЗДО;
  • медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ЗДО;
  • довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
  • карта профілактичних щеплень № 063/о – виписка із медичної карти;
  • довідка на ентеробіоз;
  • свідоцтво про народження /копія/
  • при наявності пільг – документи (копії), що їх підтверджують;
  • папку та файли для зберігання документів.

Якщо дитина має захворювання, то за рішенням одного з батьків у довідці про це може бути відповідний запис. Така інформація потрібна, щоб медична сестра закладу дошкільної освіти володіла необхідною інформацією про стан здоров’я дитини.

Питання щодо відвідування дошкільних закладів дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішує індивідуально лікарсько-консультативна комісія лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності (ЛКК).

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу  чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.

За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

      Відрахування дитини з  закладу дошкільної освіти здійснюється:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного типу;

 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

         Адміністрація закладу дошкільної освіти письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.