М А Л Я Т К О

СПИСОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

назва закладу ДНЗ «Малятко»Мізоцької селищної ради

адреса Рівненська обл.,Здолбунівський район, смт Мізоч, вул. 1 Травня,13

станом на 01.10.2020р.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження Стать Національність Посада Назва навчального закладу, який закінчив Спеціальність за дипломом Основний працівник чи сумісник Загальний стаж роботи Стаж роботи в закладі Який предмет викладає Категорія, пед. звання Рік попередньої атестації Рік проходження курсової перепідготовки Тижневе навантаження Назва навчального закладу, де вчиться заочно, який курс/ перебуває у відпустці

1

Сидорчук

Людмила

Василівна

20.11.

1969

ж укр. Завідува­ч

РДПІ

Педагогіка та психологія

(дошкільна)

осн. 32 28

Завіду-

вач

Вища 2015 2014 40год  
2

Болкуневич

Іванна

Анатоліївна

25.12.

1986

ж укр

вихователь- методист,

практичний психолог

РДГУ

«Дошкільне

виховання»

осн.

11

8

Вихователь-методист,

практичний психолог

І

І І

2017

2015

2015

(курси керівника та вихователя-методиста ДНЗ)

   2014

(курси психологів)

вихователь-методист - 36

  

Психолог - 20 Всього – 56

Перебуває

у відпустці по догляду за дитиною до досягне-ння нею трирічно-го віку

3

Задоя

Тетяна Володими-рівна

30.11.

1960

ж укр вихователь РДПІ

Педагогіка та психологія

(дошкільна)

осн.

38 38 вихователь

Вища, звання

«Виховатеь-

методист»

2013 2017 30  
4

Панащук Тетяна Миколаївна

08.09.1989

ж укр вихователь

МЕГУ

Ім..С.Дем’янчука

Дошкільна освіта»

осн.

8 5 вихователь спеціаліст - - 30     
5

Вакольчук

Тетяна

Анатоліївна

24.01.

1995

ж укр вихователь

МЕГУ

Ім..С.Дем’янчука

Дошкільна освіта»

осн.

4р.

4м.

- вихователь спеціаліст - - 30  
6

Шинкар

Валентина Петрівна

02.07.

1971

ж укр вихователь РДПІ

Педагогіка та психологія

(дошкільна)

осн.

31 27

вихователь

вища 2015 2019 30  
7

Кривицька Людмила Миколаївна

12. 02.

1987

ж укр

вихователь

Керівник гуртка,

МЕГУ

Ім..С.Дем’янчука

«Дошкільна освіта»

осн.

11

3р.8 м  

.

Вихователь

Гурток «Навчаємось читати змалку»,

спеціаліст - -

Керівник гуртка – 9

Вихователь-30

Всього:   39

 
8

Антонюк

Наталія Василівна

18.04.

1973

ж укр вихователь РДГУ

«Дошкільна освіта»

осн.

25 25

вихователь

І 2018 2017 30  
9

Марценюк Світлана

Іванівна

30.10.

1965

ж укр вихователь РДГУ «Дошкільна освіта»

осн.

32 27

вихователь

вища 2017

2018

30  
10

Тихонюк

Леся

Миколаївна

06.07.

1972

ж укр вихователь РДГУ «Дошкільна освіта»

осн.

20   17

вихователь

І 2019

20 18

30  
11

Шелест

Ольга

Василівна

03.11.

1986

ж укр вихователь РДГУ «Дошкільна освіта»

осн.

8

8

вихователь

ІІ 2017

2016

30  
12

Войтович

Олена

Володими-рівна

20.07.

1981

ж укр

Музичний керівник,

інструктор з фіз. виховання

РДГУ

«Музична педагогіка та виховання»

осн.

13 8

Музичний керівник,

інструктор з фіз. виховання

ІІ (муз.кер.)

Спеціаліст

(інст.. з фіз.вих.)

2015

-

20 19

-

Муз.керівник - 30

Інструктор з фіз.вих - 7,.5

Всього - 37,5

 
13 Кондратюк Галина Дмитрівна

10.10.

1966

ж укр. вихователь РДПІ

Педагогіка та психологія

(дошкільна)

осн.

35 8 методист вища 2017 2013 36  
14

Гаркава Богдана Богданівна

29.02.

1980

ж укр. Музичний керівник

Дрого-бицький

державний

педагогічний університет

імені Івана Франка

«Педагогіка і методика середньої освіти.

Музика»

сумісник 16 16 музичний керівник І 2014 2017 6  
15

Денисюк Олена Леонідівна

14.12.

1978

ж укр. практичний психолог РДГУ «Дошкільне виховання. Психологія» сумісник 22 19 практичний психолог вища 2014 2013 20  
16 Козярець Тетяна Василівна

04.02.

1981

ж укр.

вихователь

МЕГУ

Ім..С.Дем’янчука

«Дошкільна освіта» осн. 7 7

гурток «Навчаємось читати змалку»

вихователь

Спе-ціаліст - -

30

 
17.

Німко

Юлія

Володимирівна

23.05.

1992р.

ж укр. вихователь Кременецький ОГПІ ім..Т.Шевченка

Вихователь.

Вчитель початкових класів.

тим часовий

4р. 5міс. 11дн.

2р.4міс 3дн вихователь вища - - 30  
18.

Нижник

Наталія

Олександрівна

10.07.

1988р.

ж укр вихователь РДГУ Педагогіка і методика середньої освіти.Українська мова та література. осн

8р.

7міс. 18дн

3р.1міс   18дн. вихователь вища - - 30

РДГУ (ІУ)

Перебуває

у відпустці по догляду за дитиною до досягне-ння нею трирічно-го віку

19.

Дікало

Наталія

Анатоліївна

09.06.

1986р.

ж укр вихователь РДГУ Організатор дошкільної освіти. Вчитель-логопед дошкільних, загальноосвітніх навчальних і реабілітаційних закладів. осн

16р 11м

12дн

3р.

2дн

вихователь вища - - 30

Перебуває

у відпустці по догляду за дитиною до досягне-ння нею трирічно-го віку

20.

Махамуха

Ольга Володимирівна

21.11.1982 ж укр Керівник гуртка РДГУ «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література     ( англійська, російська)» суміс-ник     Керівник гуртка вища        
21. Швед Віта Миколаївна 06.10.1989 ж укр Вчитель-логопед

МЕГУ

Ім..С.Дем’янчу-ка

  осн     Вчитель-логопед          

Завідувач ДНЗ «Малятко»     ----------------------------- /Л.В.Сидорчук/