М А Л Я Т К О
    Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
 про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2м)
за I квартал 2019 року
           
      КОДИ
Установа Дошкільний навчальний заклад "Малятко" Мізоцької селищної ради Здолбунівського району Рівненської області за ЄДРПОУ 22566624
Територія Мізоч за КОАТУУ 5622655400
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 001 - Апарат (секретаріат) місцевої ради        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0111010 - Надання дошкільної освіти
       
Періодичність: квартальна(проміжна) 
Одиниця виміру:
 грн. коп.
         
Показники КЕКВ
та/або
ККК
Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові
за звітний період (рік)
Залишок
на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 4 529 535,00 1 130 807,00 - 968 150,36 968 150,36 -
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 4 529 535,00 - - 968 150,36 968 150,36 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 3 933 107,00 - - 814 333,95 814 333,95 -
Оплата праці 2110 040 3 225 000,00 750 000,00 - 659 628,03 659 628,03 -
Заробітна плата 2111 050 3 225 000,00 - - 659 628,03 659 628,03 -
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 708 107,00 180 307,00 - 154 705,92 154 705,92 -
Використання товарів і послуг 2200 080 596 428,00 - - 153 816,41 153 816,41 -
                               
                                   
201900000008522800   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 71 428,00 - - 1 590,00 1 590,00 -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 4 000,00 1 000,00 - - - -
Продукти харчування 2230 110 280 000,00 75 000,00 - 52 910,47 52 910,47 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 11 000,00 - - 1 495,43 1 495,43 -
Видатки на відрядження 2250 130 7 500,00 - - 120,00 120,00 -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 221 000,00 107 000,00 - 97 700,51 97 700,51 -
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 11 000,00 - - 2 440,00 2 440,00 -
Оплата електроенергії 2273 180 141 000,00 - - 72 670,32 72 670,32 -
Оплата природного газу 2274 190 19 000,00 - - 7 682,59 7 682,59 -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 50 000,00 - - 14 907,60 14 907,60 -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 1 500,00 - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку 2282 240 1 500,00 1 500,00 - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
                               
                                   
201900000008522800   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 16 000,00 X X X
X
                               
                                   
201900000008522800   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                  
                   
  Керівник       Лищун ОВ    
                   
  Головний бухгалтер       Купчик ОП    
                   
  " 11 " квітня 2019р.            
                               
                                   
201900000008522800   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 4 з 4
    Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
 про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2м)
за перше півріччя 2019 року
           
      КОДИ
Установа Дошкільний навчальний заклад "Малятко" Мізоцької селищної ради Здолбунівського району Рівненської області за ЄДРПОУ 22566624
Територія Мізоч за КОАТУУ 5622655400
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 001 - Апарат (секретаріат) місцевої ради        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0111010 - Надання дошкільної освіти
       
Періодичність: квартальна (проміжна) 
Одиниця виміру:
 грн. коп.
         
Показники КЕКВ
та/або
ККК
Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові
за звітний період (рік)
Залишок
на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 4 529 535,00 2 403 807,00 - 2 104 574,82 2 104 574,82 -
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 4 529 535,00 - - 2 104 574,82 2 104 574,82 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 3 933 107,00 - - 1 843 490,28 1 843 490,28 -
Оплата праці 2110 040 3 225 000,00 1 650 000,00 - 1 501 268,27 1 501 268,27 -
Заробітна плата 2111 050 3 225 000,00 - - 1 501 268,27 1 501 268,27 -
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 708 107,00 378 307,00 - 342 222,01 342 222,01 -
Використання товарів і послуг 2200 080 596 428,00 - - 261 084,54 261 084,54 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 71 428,00 - - 14 854,00 14 854,00
-
                               
                                   
201900000010712075   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 4 000,00 2 000,00 - 1 000,00 1 000,00 -
Продукти харчування 2230 110 280 000,00 150 000,00 - 113 558,92 113 558,92 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 11 000,00 - - 5 362,92 5 362,92 -
Видатки на відрядження 2250 130 7 500,00 - - 120,00 120,00 -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 221 000,00 158 500,00 - 126 188,70 126 188,70 -
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 11 000,00 - - 5 360,00 5 360,00 -
Оплата електроенергії 2273 180 141 000,00 - - 95 556,94 95 556,94 -
Оплата природного газу 2274 190 19 000,00 - - 10 364,16 10 364,16 -
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200 50 000,00 - - 14 907,60 14 907,60 -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 1 500,00 - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку 2282 240 1 500,00 1 500,00 - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - -
-
                               
                                   
201900000010712075   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 63 500,00 X X X
X
                               
                                   
201900000010712075   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                  
                   
  Керівник       Лищун ОВ    
                   
  Головний бухгалтер       Купчик ОП    
                   
  " 12 " липня 2019р.            
                               
                                   
201900000010712075   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 4 з 4
                                 
    Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
 про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2м)
за дев'ять місяців 2019 року
           
      КОДИ
Установа Дошкільний навчальний заклад "Малятко" Мізоцької селищної ради Здолбунівського району Рівненської області за ЄДРПОУ 22566624
Територія Мізоч за КОАТУУ 5622655400
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 001 - Апарат (секретаріат) місцевої ради        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0111010 - Надання дошкільної освіти
       
Періодичність: квартальна (проміжна) 
Одиниця виміру:
 грн. коп.
         
Показники КЕКВ
та/або
ККК
Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові
за звітний період (рік)
Залишок
на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 4 529 535,00 3 552 107,00 - 3 100 304,69 3 100 304,69 -
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 4 529 535,00 - - 3 100 304,69 3 100 304,69 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 3 933 107,00 - - 2 703 654,37 2 703 654,37 -
Оплата праці 2110 040 3 225 000,00 2 490 000,00 - 2 211 354,31 2 211 354,31 -
Заробітна плата 2111 050 3 225 000,00 - - 2 211 354,31 2 211 354,31 -
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 708 107,00 563 107,00 - 492 300,06 492 300,06 -
Використання товарів і послуг 2200 080 595 228,00 - - 395 490,32 395 490,32 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 69 228,00 - - 45 711,00 45 711,00
-
                               
                                   
201900000012514415   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 4 000,00 3 000,00 - 1 000,00 1 000,00 -
Продукти харчування 2230 110 280 000,00 225 000,00 - 165 704,26 165 704,26 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 17 000,00 - - 13 089,00 13 089,00 -
Видатки на відрядження 2250 130 2 500,00 - - 480,00 480,00 -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 221 000,00 192 000,00 - 169 506,06 169 506,06 -
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 11 000,00 - - 6 160,00 6 160,00 -
Оплата електроенергії 2273 180 141 000,00 - - 103 148,19 103 148,19 -
Оплата природного газу 2274 190 19 000,00 - - 10 364,16 10 364,16 -
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200 50 000,00 - - 49 833,71 49 833,71 -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 1 500,00 - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку 2282 240 1 500,00 1 500,00 - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 1 200,00 - - 1 160,00 1 160,00 -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - -
-
                               
                                   
201900000012514415   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 77 500,00 X X X
X
                               
                                   
201900000012514415   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                  
                   
  Керівник       Сидорчук ЛВ    
                   
  Головний бухгалтер       Купчик ОП    
                   
  " 11 " жовтня 2019р.            
                               
                                   
 
   

Додаток1

доПорядкускладаннябюджетноїзвітностірозпорядникамитаодержувачамибюджетнихкоштів,звітностіфондамизагальнообов'язковогодержавногосоціальногоіпенсійногострахування

(пункт1розділуII)

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду

(форма N 2м)

за 2019 рік
           
      КОДИ
Установа Дошкільний навчальний заклад "Малятко" Мізоцької селищної ради Здолбунівського району Рівненської області за ЄДРПОУ 22566624
Територія Мізоч за КОАТУУ 5622655400
Організаційно-правоваформагосподарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Кодтаназвавідомчоїкласифікаціївидатківтакредитуваннядержавногобюджету-        
Кодтаназвапрограмноїкласифікаціївидатківтакредитуваннядержавногобюджету-        
Кодтаназватиповоївідомчоїкласифікаціївидатківтакредитуваннямісцевихбюджетів001-Апарат(секретаріат)місцевоїради        
Кодтаназвапрограмноїкласифікаціївидатківтакредитуваннямісцевихбюджетів(кодтаназваТиповоїпрограмноїкласифікаціївидатківтакредитуваннямісцевихбюджетів)0111010-Наданнядошкільноїосвіти        

Періодичність:річна

Одиницявиміру:грн.коп.

         
Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 4499535,00 4499535,00 - 4493141,51 4493141,51 -

у тому числі:

Поточні видатки

2000 020 4499535,00 - - 4493141,51 4493141,51 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 3788107,00 - - 3786665,38 3786665,38 -
Оплата праці 2110 040 3100000,00 3100000,00 - 3099705,97 3099705,97 -
Заробітна плата 2111 050 3100000,00 - - 3099705,97 3099705,97 -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 688107,00 688107,00 - 686959,41 686959,41 -
Використання товарів і послуг 2200 080 710228,00 - - 705316,13 705316,13 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 167328,00 - - 167224,68 167224,68 -
                             
                                 
202000000014208492   АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 1 з 4


1 2 3 4 5 6 7 8 9
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 4000,00 4000,00 - 4000,00 4000,00 -
Продукти харчування 2230 110 286000,00 286000,00 - 285989,88 285989,88 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 20180,00 - - 20177,82 20177,82 -
Видатки на відрядження 2250 130 500,00 - - 480,00 480,00 -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 229400,00 229400,00 - 224627,65 224627,65 -
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 9000,00 - - 9000,00 9000,00 -
Оплата електроенергії 2273 180 149000,00 - - 144886,49 144886,49 -
Оплата природного газу 2274 190 12400,00 - - 12177,45 12177,45 -
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200 59000,00 - - 58563,71 58563,71 -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 2820,00 - - 2816,10 2816,10 -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних     (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені   до заходів розвитку 2282 240 2820,00 2820,00 - 2816,10 2816,10 -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 1200,00 - - 1160,00 1160,00 -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
                             
                             
202000000014208492   АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 2 з 4


1 2 3 4 5 6 7 8 9
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
Реконструкція та   реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 189208,00 X X X X
                             
                             
202000000014208492   АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 3 з 4


1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1Заповнюєтьсярозпорядникамибюджетнихкоштів.                  
                   
  Керівник       Сидорчук ЛВ    
                   
  Головний бухгалтер       Купчик ОП    
                   
  " 16 " січня 2020р.            
                               
                               
202000000014208492   АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 4 з 4