М А Л Я Т К О
   

Додаток2

доПорядкускладаннябюджетноїзвітностірозпорядникамитаодержувачамибюджетнихкоштів,звітностіфондамизагальнообов'язковогодержавногосоціальногоіпенсійногострахування

(пункт1розділуII)

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(форма N 4-1м)

за 2019 рік
           
      КОДИ
Установа Дошкільний навчальний заклад "Малятко" Мізоцької селищної ради Здолбунівського району Рівненської області за ЄДРПОУ 22566624
Територія Мізоч за КОАТУУ 5622655400
Організаційно-правоваформагосподарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Кодтаназвавідомчоїкласифікаціївидатківтакредитуваннядержавногобюджету-        
Кодтаназвапрограмноїкласифікаціївидатківтакредитуваннядержавногобюджету-        
Кодтаназватиповоївідомчоїкласифікаціївидатківтакредитуваннямісцевихбюджетів001-Апарат(секретаріат)місцевоїради        
Кодтаназвапрограмноїкласифікаціївидатківтакредитуваннямісцевихбюджетів(кодтаназваТиповоїпрограмноїкласифікаціївидатківтакредитуваннямісцевихбюджетів)0111010-Наданнядошкільноїосвіти        

Періодичність:річна

Одиницявиміру:грн.коп.

         
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перерахован о залишок Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього X 010 175000,00 34525,80 - - - 214101,50 X X X X 85621,80 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 175000,00 X X X X 214101,50 X X X X X X
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 - X X X X - X X X X X X
                                       
                                           
202000000014208510   АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 1 з 4


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Від оренди майна бюджетних установ X 040 - X X X X - X X X X X X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050 - X X X X - X X X X X X
Фінансування X 060 - X X X X X X X X X X X
Видатки – усього X 070 175000,00 X X X X X 163005,50 - - - X X

у тому числі:

Поточні видатки

2000 080 175000,00 X X X X X 163005,50 - - - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - X X X X X - - - - X X
Оплата праці 2110 100 - X X X X X - - - - X X
Заробітна плата 2111 110 - X X X X X - - - - X X
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 - X X X X X - - - - X X
Нарахування на оплату праці 2120 130 - X X X X X - - - - X X
Використання товарів і послуг 2200 140 175000,00 X X X X X 163005,50 - - - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - X X X X X - - - - X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - X X X X X - - - - X X
Продукти харчування 2230 170 175000,00 X X X X X 163005,50 - - - X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - X X X X X - - - - X X
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X X - - - - X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - X X X X X - - - - X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 - X X X X X - - - - X X
Оплата теплопостачання 2271 220 - X X X X X - - - - X X
Оплата водопостачання та   водовідведення 2272 230 - X X X X X - - - - X X
Оплата електроенергії 2273 240 - X X X X X - - - - X X
Оплата природного газу 2274 250 - X X X X X - - - - X X
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 260 - X X X X X - - - - X X
Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X X - - - - X X
Дослідження і розробки,   окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - X X X X X - - - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - X X X X X - - - - X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - X X X X X - - - - X X
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X X - - - - X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - X X X X X - - - - X X
                                       
                                         
202000000014208510   АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 2 з 4


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - X X X X X - - - - X X
Поточні трансферти   урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - X X X X X - - - - X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X X - - - - X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - X X X X X - - - - X X
Стипендії 2720 400 - X X X X X - - - - X X
Інші виплати населенню 2730 410 - X X X X X - - - - X X
Інші поточні видатки 2800 420 - X X X X X - - - - X X
Капітальні видатки 3000 430 - X X X X X - - - - X X
Придбання основного капіталу 3100 440 - X X X X X - - - - X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво     (придбання) житла 3121 470 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт 3130 490 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 - X X X X X - - - - X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - X X X X X - - - - X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - X X X X X - - - - X X
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти   урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - X X X X X - - - - X X
                                       
                                         
202000000014208510   АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 3 з 4


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - X X X X X - - - - X X
                   
                   
  Керівник       Сидорчук ЛВ    
                   
  Головний бухгалтер       Купчик ОП    
                   
  " 16 " січня 2020р.            
                                         
                                           
202000000014208510   АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 4 з 4