М А Л Я Т К О

«Корекційно – розвиваюча робота по розвитку емоційно – особистісної сфери та попередження афективних проявів поведінки дошкільника»

 

І. ОФІЦІЙНО

10.00 -10.15 год. –     Заїзд та реєстрація учасників 

                                    семінару – практикуму

ІІ. ТЕОРЕТИЧНО

10.15 – 10.25 год. –    Візитна  карта садочка.

                                                  Лищун О.В. – завідувач ДНЗ

10.25 -10.35  год. -     Екскурсія – презентація  

                                     «Нариси історії Мізоча»

                                     Лищун О.В. – завідувач ДНЗ

10.35 – 10.45 год. -     Виступ «Розвиток емоційно

                                     особистісноїсфери  дітей 

                                     дошкільного віку »

                                           Максимюк О. Л. – практичний

                                           психолог       

ІІІ. ПРАКТИЧНО

10.45 – 11.20 –            Пропонуємо відвідати:

                                     Корекційно – розвивальне             

                                     заняття з  дітьми на тему: 

                                     «Граючись  навчаємось – 

                                     емоції вивчаємо»

                                    (старший дошкільний вік)

                                    Максимюк О. Л. – практичний

                                                 психолог   

11.20 – 11.30год. –     Презентація педагогічного

                                    досвіду роботи практичного 

                                    психолога.

ІV. АВТОРИТЕТНО

11.30 -11.45год.-        Підведення підсумків  

                                    семінару - практикуму.

V. СМАЧНО

11.45 -12.30год. -       Неформальне спілкування 

РЕКОМЕНДОВАНА   ЛІТЕРАТУРА

 1. Даменко Л. Дітям про емоції / / Дошкіль­не виховання. — 2004. — № 6. — С. 18 — 19.
 2. Бреусенко-Кузнєцов О. Виховний вплив  чарівної казки //Психолог. —2006. —№4. —С. 14 —18.
 3. Відпочиваючи я вчусь / Упоряд.: С. Максименко,
 4. О. Главкик. За заг. ред. К. Шендеровський, І. Ткач. — К., 2005. — С. 76 — 112.
 5. Дозорець Л. Корекція агресивності у до­шкільників. Програма психокорекційної робо­ти // Психолог. -
 6. Дубовик О., Петрова О., Жижина І., Боєцька Л. Школа емоцій клоуна Кості // Дошкільне виховання. — 2004.-№ 10.-. 16.
 7. Емоційний розвиток дитини / Упоряд.:С. Максименко, К. Максименко, О. Плавник. —К-: Мікрос-СВС, 2003. — 112 с.
 8. Зінкевич-Євстигнеева Т. Практикум по казкотерапії. -Пб., 2002.
 9. Кириленко Т. Виховання почуттів. //Дайджест. —2003. —№ 3. — С. 134 148.
 10. Коврижних Ю., Смольникова Г. Збага­чуємо емоційну сферу дітей // Дошкільне ви­ховання.—1997.—№ С. 12—13.
 11. Козіна Л. Я вчуся керувати собою // Пси­холог. - № 21. -- С. З -
 12. Кравець Г. Емоції та спілкування //Дошкільне виховання.— 2004.— №2.—С.21—23.
 13. КурбановаЗ., ЩербакГ. Забезпечення емоційного комфорту // Палітра педагога. —
 14. Куриленко В. Дитина і стрес // Здоро­в'я. — 2005. — С. 46 — 51.
 15. Павленко Т. Емоції, емоції... Комуніка­тивні аспекти емоційного розвитку дітей //Палітра педагога. --№ 2.
 16. Психічний розвиток дитини-дошкіль­ника: Навч. посіб. для педагогів, психологів,вихователів дит. дошк. закладів, студ. сер.і вищ. пед. закладів батьків. / С. Є. Кулачків­ська, С. О. Лади вір, Т. О. Піроженко та ін. - К.: Світич, 2004. — 75 с.
 17. Л. Тердецька. Казкотерапія. Досліджен­ня творчого аспекту особстості.

       С. 19 —20.