М А Л Я Т К О

Протокол дослідження з проективної методики „Малюнок сімї”

Дата дослідження______________________________________________________________

Прізвище, ім’я дитини__________________________________________________________

Вік на момент дослідження______________________________________________________

Група дитячого садка (клас)_____________________________________________________

Мета проведення діагностики ___________________________________________________

Виділенні ознаки. Зміст дій і вчинків дитини

Оцінка наявності ознак

Висновки

1

Реальна кількість членів сім’ї дитини

 

Порушення міжособистісних взаємин

2

Наявність ізольованих членів сім’ї, хто саме

 

3

Послідовність зображення фігур і предметів

 

Значущість, емоційна близькість

4

Відстань між зображеними фігурами членів родини

 

Емоційна спільність. Конфліктні взаємини, брак емоційного контакту, невдоволеність

5

Наявність бар’єрів, обмежень, рамок у малюнку

 

6

Домінування людей, предметів. Наявність тварин

 

7

Спільна діяльність членів сім’ї на малюнку

 

Психологічний спокій

8

Зображення членів сім’ї зі спини, у профіль

 

Ворожість у сімейній ситуації

9

Наявність агресивних поз (руки в боки тощо)

 

Ворожість

10

Розмір зображених фігур (дуже маленькі, дуже великі)

 

Тривожність, непевність, низька самооцінка. Значимість

11

Особливості зображення очей (перебільшені, надміру промальовані, дуже маленькі, замальовані)

 

Тривожність, небажання бачити щось

12

Особливості зображення ніг (відсутність ніг або ступень, їх примітивне зображення)

 

Низька побутова орієнтація, відхід від реальності

13

Особливості зображення рук (відсутність рук, долонь, надмірне їхнє перебільшення в якогось члена сім’ї)

 

Проблеми спілкування з членами сім’ї

14

Особливості зображення вух (відсутність, дуже маленькі)

 

Небажання слухати, слабке вербальне сприйняття

15

Декорування (особливо чітке промальовування деталей)

 

Значущість об’єкта

16

Прикрашання (зображення необов’язкових деталей)

 

Демонстративність

17

Наявність ліній під зображенням фігур

 

Тривожність

18

Часті стирання деталей, фігур зображених людей

 

Негативні або позитивні переживання стосовно об’єкта

19

Перемальовування з кращим або гіршим результатом

 

Показник позитивного або негативного ставлення до об’єкта

20

Дороблення уже намальованих фігур, деталей

 

Показник значущості об’єкта

21

Самовиправлення

 

Показник тривожності

22

Особливості штрихування (чітке, насичене)

 

Тривожність

23

Особливості зображення ліній (слабка, уривчаста, з сильним натиском)

 

24

Нерівномірний натиск олівцем

 

Емоційна нестійкість

25

Закреслення зображень

 

Показник емоційного ставлення до об’єкта

26

Пауза понад 15 с (на початку, всередині роботи)

 

Емоційне ставлення до об’єкта, проблемна сфера

27

Спонтанні коментарі дитини в процесі роботи

 

28

Емоційні реакції на якийсь об’єкт

 

29

Ступінь акуратності виконання роботи

   

Бесіда з дитиною щодо малюнка:

  1. Хто зображений на твоєму малюнку?
  1. Що вони роблять?
  1. Хто з них щасливий і чому?
  1. Кому сумно і чому?

Висновки.